O autorze
Absolwent MBA, ukończył informatykę na Politechnice Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczynał w giełdowej spółce informatycznej Wola Info od programisty do dyrektora departamentu. Od 2009 roku jest założycielem i prezesem MEW S.A. Buduje Grupę Energetyczną opartą o dochody uzyskiwane ze sprzedaży energii wytwarzanej w Małych Elektrowniach Wodnych. Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu energii z OZE, tzw. odnawialnych źródeł energii oraz budowie małych elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW. Od 18 marca 2010 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.
Twórca portalu insajder.pl.

Czy teraz inwestowanie na "małej giełdzie" stanie się bezpieczniejsze?

NewConnect, formalnie Alternatywny System Obrotu (ASO), a nieformalnie "mała giełda" to rynek alternatywny wobec głównego parkietu GPW. Z założenia rynek dla spółek innowacyjnych, startupów o podwyższonym ryzyku, ale wysokiej stopie zwrotu. Giełda zabrała się za jego uporządkowanie. Czy ma szansę stać się atrakcyjnym rynkiem dla funduszy venture capital inwestujących w innowacyjne przedsięwzięcia?

Na rynku NewConnect notowanych jest prawie 400 podmiotów. Z założenia rynek dla spółek innowacyjnych zawiera jednak sporo spółek, które z innowacyjnością nie mają nic wspólnego, często nic nie robią, albo ich biznesy są bardzo małe. Nie taka była idea tego rynku, miał ściągnąć innowacyjne spółki i fundusze venture capital. Niestety, na rynku o takim kształcie, jaki mamy obecnie, fundusze póki co rzadko inwestują, m.in. ze względu na bardzo małą jego płynność (utrudnione kupowanie/sprzedawanie akcji) oraz nie wypełnianie przez spółek rzetelnie obowiązków informacyjnych.

Giełda postanowiła to zmienić i ostro zabrała się porządki. W środę nałożyła kary finansowe na kilkanaście spółek, które do tej pory nie opublikowały sprawozdań finansowych i/lub opinii biegłych rewidentów (zgodnie z prawem i regulaminem GPW powinny to zrobić do 2 lipca). Kiedyś praktyką było spóźnianie się przez emitentów z obowiązkami kilka miesięcy, teraz kary sypią się po zaledwie kilku dniach spóźnienia.

Dodatkowo, Giełda utworzyła segment spółek o bardzo małej płynności, który ma z założenia stanowić wskazówkę dla inwestorów, że spółki z tego segmentu podlegają większemu ryzyku kursowemu oraz sprzedaż ich akcji jest bardzo utrudniona. Doświadczeni czytelnicy doskonale wiedzą, że czasami można posiadać akcje spółki o bardzo dużej wartości, ale nie ma nie popytu, płynność jest mała i nie można ich sprzedać. Takie akcje nie są niestety wiele warte dla inwestorów, nawet mimo jej wysokiej teoretycznej ceny.


Lista spółek, które otrzymały kary finansowe oraz zostały zakwalifikowane do segmentów High Liquidity Risk (HLR) i Super High Liquidity Risk (SHLR)
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...